Eng | Rus | Ukr English PDF | Скачати RTF | Надрукувати
Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Охотнiков, Анатолiй


Контактна iнформацiя:

  Призвiще:    Охотнiков
  Iм'я:      Анатолiй
  Адреса:     вул. Вовчинецька, 198 58
          76000, Iвано-Франкiвськ
          Україна
  Тел.:      +380(342)711994
  Мою. тел.:    +380(66)4651123
  Email:      AcidumIrae@yandex.ru
  Web:       tolik.org


Особистi подробицi:

  Дата народження: 30.01.1979
  Стать:      чоловiча
  Сiмейний стан:  одружений


Освiта:

  08/96-06/01   Iвано-Франкiвський Державний Технiчний Унiверситет Нефти i Газу
          (Магiстр-системотехнiк, Системи управлiння i автоматики);
  09/86-06/96   Iвано-Франкiвська школа N 1
          (клас поглибленого вивчення математики, iнформатики та англiйської мови).


Iсторiя роботы:

  06/97-07/97   Практика на кафедрi Прикладної математики; 
  06/98-07/98   Практика на заводi "Пресмаш";
  07/99-09/99   Практика на "Public Power Corporation", Мегалополi, Грецiя;
  10/99-07/01   Робота iнженером в комп'ютерном центрi IФДТУНГ.
  08/01-10/01   Робота web-програмiстом в "Forbis-Design", Київ, Україна;
  10/01-05/02   Робота web-програмiстом в "DVDTOP", Київ, Україна.
  05/02-02/04   АКБ 'Укрсоцбанк' програміст, Івано-Франківськ, Україна.
  02/04-12/04   НВП 'Бескид' Лтд. web-програмёст, Івано-Франківськ, Україна.
  12/04-03/06   iKobo Inc. web-програміст, Атланта, США.
  03/06-      SoftJourn-Ukraine Inc. провідний програміст, Івано-Франківськ, Україна.
 

Поточна робота:

  З:        2006
  Роботодавець:  SoftJourn-Ukraine Inc.
  Посада:     Провідний програмiст/архітектор
  Опис роботы:   Розробока та пiдтримка B2B та B2C web-систем.


Мови:

          Українська, Росiйська - рiднi; 
          Англiйска (вiдмiнно);


Навичкi:

  - Web/WAP-програмiст. Досвiдченний користувач/адмiнiстратор MS-DOS, Windows, 
   Windows NT/2000, Solaris, Linux, FreeBSD, знання програм: MS Access,
   MS Excel, MS Word, Mathcad PLUS, ORCAD, Electronic Workbench, FoxPro.
  - Сервера Apache, IIS, MySQL, MSSQL, Informix, Oracle, ProFTPd, BIND, SendMail i т.д.
  - Досвiдчений адмiнiстратор мереж WindowsNT/2000 з Linux LAN/WAN сервером.
  - Мови програмування C++, C, Java, JavaScript, HTML, DHTML, WML, Perl, 
   PHP, SQL, FoxPro, Basic, Asm, C#.


Досвiд роботи:

	SoftJourn-Ukraine Inc., Івано-Франківськ, Україна,
	 2006-сьогодення
	Посада: провідний програміст/архітектор
	Опис роботи:
	  - розробка/супровід програмного забезпечення;
	  - дизайн рішень;
		- технічна підтримка та консультації;
	Опис проектів: 
		- програмування та дизайн систем.
		
	
	iKobo Inc., Atlanta, USA,
	 2005-2006
	Посада: програміст/адміністратор/архитектор
	Опис роботи:
	  - розробка/супровід програмного забезпечення;
		- адміністрування Apache/PostgreSQL/HSM;
		- технічна підтримка та консультації;
	Опис проектів:
	 - web-програмування та дизайн системи для iKobo.

  НВП "Бескид" Лтд., Iвано-франкiвськ, Україна, 
   2004
  Посада: провiдний програмiст
  Опис рoботи:
    - розробка/супровiд програмного забезпечення;
    - адмiнiстрування СУБД PostgreSQL;
    - технiчна пiдтримка та консультацiї;
  Описаний проэктов:
    - web-програмування для iKobo та Beskyd ltd.
	  
  АКБ "Укрсоцбанк", Iвано-франкiвськ, Україна, 
   2002-2004
  Посада: провiдний програмiст
  Опис рoботи:
    - розробка/супровiд програмного забезпечення;
    - адмiнiстрування СУБД Informix, Oracle, Interbase;
    - адмiнiстрування програмних комплексiв СБОН(Система Банкiвського
    обслуговування населення) та ОДБ(Операцiйний День Банку), Банкiвська
    Система Клiринговий Центр, Система КлiЦнт-Банк;
    - адмiнiструваня доступу в Iнтернет(NT Domain + Squid Proxy Server);
    - технiчне обслуговування банкомату;
    - технiчна пiдтримка та консультацiї;

  DVDTOP, Київ, Україна, 
   2001-2002
  Посада: Web програмiст
  Опис роботи:
    - розрабока/супровiд електроних магазинiв (www.dvdtop.net, www.fototop.com.ua);
    - технiчна пiдтримка та консультацiї;

  Forbis-Design, Київ, Україна, 
   2001
  Посада: Web програмiст
  Опис роботи:
    - web програмування електронних магазинiв, розробка корпоративних сайтiв;
    - технiчна пiдтримка та консультацiї;
  Опис проектiв:
    - соавтор/розробник двигуна Z-Shop,
     створення ряду магазинiв по технологiї z-shop (www.z-shop.com.ua).

  Iвано-Франкiвський Державний Технiчний Унiверситет Нафти i Газу, 
  Iвано-Франкiвськ, Україна, 
   1999-2001
  Посада: Адмiнiстратор
  Опис роботи:
    - адмiнiстрування мережi Windows NT/2000 с Linux сервером;
    - адмiнiстрування iнтернет-сервера au.ifdtung.if.ua;
    - технiчна пiдтримка та консультацi· користувачiв.
     Linux LAN/WAN router/fileserver/firewall, web- та 
     postmastering.


Проекти:

  Програмне забезпечення монiторингу повернення траншiв по кредитним лiнiям
  банку. Попередження кредитного вiддiлу про термiн повернення траншiв.
  Введення графiку повернення траншiв по кредитнiй лiнi·.
  Роль:           програмiст, консультант.
  Розмiр команди:      1 чоловiк
  Тривалiсть проекту:    2 тижднi
  Мови програмування:    C++, SQL
  Технологi·:        RAD
  Методологi·:        OOП
  Програмне забезпечення:  C++ Builder, Informix
  ОС:            Windows 95/98/NT4.0/2000/XP, Sun Solaris

  DVDTOP.net розробка та супровiд електронного магазину. 
  Дружнiй користувачу web iнтерфейс для створення сторiнок, 
  форума, новин, облiку, протоколювання, система розсилки.
  Роль:           web програмiст, косультацi·, технiчна пiдтримка.
  Розмiр команди:      4 чоловiки
  Тривалiсть проекту:    6 мiсяцiв
  Мови програмування:    PHP, HTML, JScript, SQL
  Технологi·:        JavaScript, CGI, SSI, SSS
  Методологi·:        Структурний аналiз
  Програмне Забезпечення:  Apache, PHP, MySQL
  ОС:            Windows 2000, Linux

  www.galaxy.org.ua. Портал PbEM гри Galaxy PLUS.
  Роль:           webmaster, програмiст
  Розмiр команди:      1 чоловiк
  Тривалiсть проекту:    1 мiсяць
  Мови програмування:    PHP, HTML, JScript, SQL
  Технологi·:        JavaScript, CGI, SSI, SSS
  Методологi·:        Структурний аналiз
  Програмне Забезпечення:  Apache, PHP, MySQL
  ОС:            Windows 2000, Linux

  www.ay-96.h1.ru. Iнформайионный сайт групи Ay-96.
  Роль:           webmaster, програмiст
  Розмiр команди:      2 чоловiки
  Тривалiсть проекту:    1 мiсяць
  Мови програмування:    PHP, HTML, JScript
  Технологi·:        JavaScript, CGI, SSI, SSS
  Методологi·:        Структурний аналiз
  Програмне Забезпечення:  Apache, PHP, MySQL
  ОС:            Windows 2000, Linux

  Двигун електронного магазину Z-Shop. Дружнiй користувачу web iнтерфейс для 
  створення web сторiнок, товарiв, форуми, новини, система розсилки.
  Роль:           web програмiст, консультацi·, технiчна пiдтримка.
  Розмiр команди:      2 чоловiки
  Тривалiсть проекту:    3 мiсяця
  Мови програмування:    PHP, HTML, JScript, SQL
  Технологi·:        JavaScript, CGI, SSI, SSS
  Методологi·:        Структурний аналiз
  Програмне Забезпечення:  Apache, PHP, MySQL
  ОС:            Windows 2000/Linux

  Програмне забезпечення автоматизовано· системи дiагностики глибинно-насосних
  штангових установок. Обробка вхiдних даних з контролера насосу та побудова
  дiагностичних динамограм з розрахунком ·хньо· площi та обробкою бази даних площ, 
  для побудови часових дiаграм.
  Роль:           програмiст, консультант.
  Розмiр команди:      2 чоловiки
  Тривалiсть проекту:    3 мiсяця
  Мови програмування:    C++
  Технологi·:        RAD
  Методологi·:        OOП
  Програмне Забезпечення:  C++ Builder, Borland C++
  ОС:            Windows NT4.0/2000

  Програмне забезпечння балансування ротора. 
  Роль:           програмiст, консультант.
  Розмiр команди:      3 чоловiки
  Тривалiсть проекту:    1 тиждень
  Мови програмування:    C++
  Технологi·:        RAD
  Методологi·:        OOП
  Програмне Забезпечення:  C++ Builder, Borland C++
  ОС:            Windows NT4.0/2000

  Консольна гра Galactic Conquest. Мультiплейрна на консолi (один-на-один по мережi) 
  стратегiчна гра. 
  Роль:           програмiст
  Розмiр команди:      2 чоловiки
  Тривалiсть проекту:    2 мiсяця
  Мови програмування:    С, C++
  Технологi·:        Структурне програмування
  Методологi·:        Структурний аналiз, Sockets, ООП
  Програмне Забезпечення:  egcs
  ОС:            Linux